Large format

Erik Bolding & MargaStyle

Costumes made for Studio Erik Bolding - The Netherlands

Lady hat (1/37) - Erik Bolding & MargaStyle - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (2/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (3/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (4/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (5/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (6/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (7/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (8/37) - MargaStyle
Marga - Marie Antoinette Private (9/37) - Erik Bolding & MargaStyle - MargaStyle
Exquise (10/37) - Erik Bolding & MargaStyle - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (11/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (12/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (13/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (14/37) - MargaStyle
Dress Anna (15/37) - Erik Bolding & MargaStyle - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (16/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (17/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (18/37) - MargaStyle
Lady on the couch (19/37) - Erik Bolding & MargaStyle - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (20/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (21/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (22/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (23/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (24/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (25/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (26/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (27/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (28/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (29/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (30/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (31/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (32/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (33/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (34/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (35/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (36/37) - MargaStyle
Erik Bolding & MargaStyle (37/37) - MargaStyle